ISO 9001:2008
HOME
ABOUT US
PRODUCT
SERVICE
CAREERS
CONTACT

SCAFFTAG-SP : Scaffolding installation services (ติดตั้ง นั่งร้าน)[คลิกที่นี่ ดูข้อมูล บริการครบวงจร นั่งร้าน ล่าสุด]
บ.สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่นเซอร์วิส Scafftag Innovation Service Co.,Ltd
081-7815353 , 061-4236649


        บริษัทสแคฟฟแท็คซ์ สยามแปซิฟิก ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้ง นั่งร้าน (Scaffolding) British Standard อย่างมีแบบแผนตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านงานมาหลายโครงการฯ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้านที่สูง และ บริษัทฯ ได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานตามแบบ British Standard ทุกชิ้น โดยได้รับการรับรองการตรวจสอบความแข็งแรง ก่อนนำไปใช้งานทุกรายการและการบริการ ติดตั้งนั่งร้านของเรารวดเร็วทันใจ มีมาตรฐานตามกฏหมายด้านความปลอดภัยในโรงงานเป็นต้น บริษัทสแคฟฟแท็คซ์ สยามแปซิฟิก จำกัด บริการในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีนโยบายขยายออกสู่ต่างประเทศในอนาคต


ความประทับใจของท่าน.....คือ หน้าที่ของเรา ความปลอดภัย และ รวดเร็วในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ   สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่    งานติดตั้งนั่งร้าน British Standard จึงเริ่มเป็นที่ยอมรับในงานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานทั่วไป ทีมงานเราจึงขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อที่ส่งผลให้ท่านดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้

[Our Service]::[Scaffolding Design] [Scaffolding Erection] [Scaffolding Dismantle] [Scaffolding Rental] [Scaffolding Sale]


SCAFFTAG’S ACTIVITY : ความภูมิใจของพวกเรา

นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน

นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน นั่งร้าน รับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ระยอง ขาย เช่า นั่งร้าน


วิศัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านธุรกิจรับเหมาติดตั้งนั่งร้าน ในภูมิภาค

พันธกิจ (Mission)
เรายึดมั่นในความเป็นสากล เราให้บริการในทุกพื้นที่ทุกประเภทงาน เราเสนอราคาตามความเป็นจริง และสมเหตุสมผล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ว่าจ้าง นั่นคือหลักที่เรายึดถือปฏิบัติเสมอมา ราคาอาจจะราคาสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในแต่ละโครงการมีขั้นตอนและลักษณะงานยากง่ายแตกต่างกันไป

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
ISO 9001 : 2008

"เราใส่ใจในบริการนั่งร้านอย่างมืออาชีพ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด"

ความปลอดภัย (Safety Policy)
การให้ความสำคัญต่องานด้านความปลอดภัย ในการทำงานนั้นก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการต่างๆ จะมีการทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้เข้าไปดำเนินการ ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เจ้าของงานและผู้รับเหมาหลัก นึกถึงความต้องการ และข้อตกลงที่กำหนดด้านความปลอดภัยการอบรมซึ่งเราได้มีการอบรมทั้งในส่วนของพนักงานที่เข้าไปดำเนินการในส่วนงานต่างๆ การแต่งกาย การใช้เข็มขัดกันตก การใช้วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเน้นเรื่องของข้อกำหนดพิเศษ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของเจ้าของงานและผู้ว่าจ้าง
ติดต่อ และติดตามผลงาน ผ่าน FACEBOOK

ISO 9001:2008 and Certificate


[คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่]
Scaffolding installation services : British Standard
บริการ นั่งร้าน ตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ
081-7815353 , 061-4236649

รูปแบบการติดตั้งนั่งร้าน (Type of Scaffolding)

Independent
Scaffolding

Tower
Scaffolding

Platform
Scaffolding

Hanging
Scaffolding

Over Hang
Scaffolding

Cantilever
Scaffolding

Mobile
scaffolding

Heavy-Duty
Scaffolding    นั่งร้านแบบยกพื้นอิสระ
(INDEPENDENT SCAFFOLDING)


นั่งร้านแบบยกพื้นอิสระ จะติดตั้งจากพื้นดินหรือพื้นของอาคาร ที่แข็งแรงนั่งร้านที่สูงเกินกว่าสามเท่าของความกว้างของฐานจะต้องทำค้ำยัน และยึดเกาะกับโครงสร้างที่แข็งแรงทั้งแนวดิ่งและแนวนอน
    


นั่งร้านแบบหอสูง (TOWER SCAFFOLDING)


นั่งร้านแบบหอสูง จะติดตั้งจากพื้นดินหรือพื้นที่อาคารที่แข็งแรง จะต้องทำการยึดนั่งร้านเข้ากับโครงสร้างที่แข็งแรงใส่ค้ำยันทุกชั้น


    นั่งร้านแบบยกพื้นกว้าง
(PLATFORM SCAFFOLDING)


เป็นรูปแบบเหมือนกับนั่งร้านแขวนแต่จะมีพื้นที่ทำงานมากกว่า นั่งร้านประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะติดตั้งเหนือพื้นที่ ที่มีการสัญจรไปมาหรือมีการทำงานหนาแน่นทั้งด้านบนและด้านล่างของนั่งร้าน

    


นั่งร้านแบบแขวนห้อย
(HANGING SCAFFOLDING)


นั่งร้านแบบแขวนนี้จะต้องถูกยึดตรึงไว้อย่างมั่นคงกับโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวในแนวราบ ต้องมีราวกันตกและแผ่นกันตกโดยรอบ และต้องมีความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักของสิ่งของ คน และตัวนั่งร้านเองได้


    นั่งร้านแบบเท้าแขน
(OVER HANG SCAFFOLDING)


นั่งร้านแบบเท้าแขน เป็นนั่งร้านที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะงาน และต้องทำการเชื่อมยึดโครงนั่งร้านเข้ากับโครงสร้าง ส่วนใหญ่จะใช้กับงานติดตั้งหอกลั่น แท็งก์ ถัง ที่ไม่สามารถ ติดตั้งนั่งร้านแบบอื่นล่วงหน้าได้ หรือใช้เครื่องจักรช่วยในการขึ้นไปติดตั้งไม่ได้
    


นั่งร้านแบบยกพื้นค้ำยัน
(CANTILEVER SCAFFOLDING)


นั่งร้านแบบยกพื้นโดยใช้ค้ำยัน จะติดตั้งให้ยื่นออกไปด้านนอกของอาคารหรือโครงสร้างที่แข็งแรง ส่วนสำคัญอยู่ที่ค้ำยันพื้นนั่งร้านเข้ากับโครงสร้าง ไม่เหมาะกับงานหนัก


    นั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้
(MOBILE SCAFFOLDING)


นั่งร้านที่ใช้ในการทำงานชนิดเคลื่อนที่ได้จะถูกรองรับไว้บนล้อ ควรจะต้องได้รับการค้ำยึดและเสริมความแข็งแรงเพื่อป้องกันการกระดกเอียงหรือการบิดตัวในขณะใช้งานและจะต้องใช้งานบนพื้นระดับราบที่มั่นคงเท่านั้น ความสูงของนั่งร้านไม่ควรเกิน 3 เท่า ของความกว้างของฐาน ส่วนที่เล็กที่สุด
    


นั่งร้านแบบรับน้ำหนักพิเศษ
(HEAVY DUTY SCAFFOLDING)


นั่งร้านที่ใช้ในการทำงานรับน้ำหนักการเทคอนกรีตคาน คอนกรีตพื้น ซึ่งต้องผ่านการคำนวณด้านความแข็งแรงของโครงสร้างตัวนั่งร้านจากวิศวกรโยธาเสียก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการได้ ส่วนมากใช้ในงานก่อสร้างอาคารลักษณะงานหลักๆที่เราให้บริการประกอบไปด้วย (Kind of Our Service)
       - งานรับเหมาติดตั้ง-รื้อถอน นั่งร้าน British Standard
       - งานรับเหมาติดตั้ง-รื้อถอน นั่งร้าน (เฉพาะค่าแรง)

[Scaffolding Design] [Scaffolding Erection] [Scaffolding Dismantle] [Scaffolding Rental] [Scaffolding Sale]


INDUSTRIAL CLEANING DIVISION
บริการทำความสะอาดโรงงาน เครื่องจักร เทคโนโลยีทันสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
ระยอง ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ทั่วไทย 081-7815353 , 061-4236649


High-pressure Water Cleaning & Ultra High pressure

Vacuum Suction Cleaning

    
บริษัทสแคฟฟแท็คซ์ สยามแปซิฟิก โทร 038-689036, 081-7815353 , 061-4236649
(บริการรับเหมา ติดตั้ง นั่งร้าน Scaffolding , ขาย เช่า ออกแบบ นั่งร้าน British Standard อย่างมีแบบแผนตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ )
Scafftag Siam Pacific Co.,Ltd. © Copyright 2013. All Rights Reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ | Designed and developed by ThaiRayong.com
FACEBOOK : Facebook.com/scafftagis